B & L Technic
Nyheder - Link
Symposium
Støjmåling
Frekvensanalyse
Bygningsakustik
Portable instr.
Transducere
Støjmonitering
Multikanals analyse
Laser vibrometer
Nyhedsbreve

E-MAIL

Støjmåling

Støjmåling kan foretages med konventionelle lydstyrkemålere eller med pc-baserede måleopstillinger.

svan955-solo2_-tidsvisning_Konventionelle støjmålere uden indbyggede analysefiltre egner sig til hurtige og simple støjmålinger. Industristøj, trafikstøj og simple miljømålinger er eksempler på sådanne målinger.

Disse støjmålere fås fra DKK 2.990 og opefter. Ønskes flere informationer om den målte støj kan der i støjmålerne indbygges flere filtre til analyseformål. Der findes flere støjmålere med indbyggede oktav- og 1/3 oktavfiltre. Der kan også fås støjmålere med FFT. Sidstnævnte egner sig til rentoneanalyse samt til vibrationsmåling og analyse.
Ønskes mere information om prisbillige støjmålere bedes du kontakte os eller gå til siden: Nyheder – kurser – link, og klik på SVANTEK hjemmeside.

Udviklingen i dag går som bekendt meget hurtigt, og såvel Svantek som 01dB kan i dag levere instrumenter med "real time-analyse" til en overkommelig pris. Vi kan i dag levere real time-analysatorer Type 1 fra DKR 24.100,-. Prisen er inklusive en kvalitets-kondensatormikrofon. SVAN 945A er PTB-godkendt. Analysatorerne kan eventuelt senere opgraderes til 1/3 oktav, FFT og rentone-analyse og efterklangsmåling.

Såvel 01dB som Svantek leverer real time-lydstyrkemålere med USB-interface. At instrumentet har USB-interface betyder, at det er muligt at overføre data til pc i real time og benytte en pc til indspilning af tidssignalet. Analysen kan foregå på selve instrumentet eller ved hjælp af software. Herved undgår man at foretage forkerte målinger, da al information er gemt på pc'en. Især 01dB har et stort udvalg af software til analyse af støj og vibration. Flere af Svantek's nye lydstyrkemålere kan endvidere gemme tidssignalet i en memory stick.

Pc-baseret instrumentering egner sig fortrinligt til måling og analyse af all slags støj. En notebook kan hurtigt omdannes til en støjmåler, en digital båndoptager og en analysator. Pc-baseret instrumentering kan leveres med 2, 4 eller multikanaler, op til 192 kanaler.

B & L Technic tilbyder programmer, som er specielt udviklet til miljø-støjmåling. dBENV er software, som tillader al beregning af støj i enhver tidsperiode og endvidere tillader aflytning af den målte støj på et senere tidspunkt. dBENV tillader endvidere tilkobling af vejrstation. Systemet analyserer i real time i 1/1, 1/3 og 1/n oktav samt FFT. DBBATI er det mest avancerede program til måling og analyse indenfor bygningsakustik som findes på markedet i dag.

Støj indspillet på DAT-recorder vil også kunne beregnes og analyseres ved hjælp af vort system.

Ønsker du mere information om Symphonie, kontakt os venligst eller gå direkte til 01dB's hjemmeside.

navneblok